Tag: aplikacje dla lekarzy

Aplikacje mobilne, jako wsparcie pracy placówek medycznych

E-dokumentacja w formie aplikacji mobilnej

Stworzony program dla gabinetu na iPhone w pełni realizuje założenia projektu elektronicznej dokumentacji. Przede wszystkim umożliwia prowadzenie rejestru pacjentów, zarządzanie kalendarzem oraz prowadzenie elektronicznej kartoteki. Aplikacje umożliwiają wprowadzanie takich danych dotyczącej planowanej wizyty, jak:

 • czas trwania wizyty;
 • podstawowe dane pacjenta;
 • danych lekarza, u którego zaplanowana jest wizyta;
 • rodzaj wizyty (zwykła, powtarzalna).

Zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych pozwala na umówienie pacjenta na wszystkie wizyty przy zachowaniu wymaganego odstępu czasowego (codziennego, tygodniowego, miesięcznego, rocznego).

 

Na co pozwoli aplikacja mobilna?

Aplikacja automatycznie informuje, gdy następuje próba zarejestrowania pacjenta w już zajętym terminie. Ponadto z wykorzystaniem aplikacji mobilnej można zmienić datę i godzinę planowanej wizyty. Co więcej z poziomu aplikacji można:

 • uzupełniać wizyty wsteczne;
 • usuwać zaplanowane wizyty;
 • dodawać nowe wizyty.

Dzięki zastosowaniu opcji filtrowania można wyszukać wizyty danego pacjenta, gabinetu lub zapoznać się z rozkładem wizyt konkretnego lekarza.

 

Co jeszcze do zaoferowania mają innowacyjne rozwiązania?

Kompatybilność aplikacji mobilnej z wersją webową zapewnia możliwość dodawania pacjentów z wykorzystaniem każdej z tych wersji, a także bieżący podgląd wszystkich zamieszczonych wpisów. Z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, pracownicy gabinetów lekarskich, zyskują szybki dostęp do podglądów kartotek pacjentów, a także:

 • minimalizują czas potrzebny na rejestrację pacjentów;
 • mogą swobodnie śledzić zaplanowane wizyty i wyszukiwać wolne terminy;
 • monitorować czas swojej pracy.

 

Aplikacje wspierają pracę placówek medycznych

Wybierając program dla gabinetu na iPhone, lekarze zyskują możliwość lepszego wykorzystania możliwości systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Tym samym dostarcza się pracownikom placówek medycznych narzędzi, które pozwalają zoptymalizować ich pracę oraz wykorzystać w maksymalny ich potencjał.

Zalety stosowania e-dokumentacji w formie aplikacji mobilnych

Rola e-dokumentacji

Jeśli mówić o ulepszeniach wprowadzanych w służbie zdrowia, warto podkreślić, iż mają one za zadanie:

 • polepszyć jakość leczenia;
 • zwiększyć czas, który lekarz przeznacza na wywiad z pacjentem i jego dokładne zbadanie;
 • ułatwić prowadzenie czytelnej dokumentacji pacjentów.

W tym celu stworzona została fachowa aplikacja mobilna do gabinetu lekarskiego, która umożliwia zarządzanie dokumentacją medyczną z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

Zalety korzystania z aplikacji mobilnych

Zastosowanie urządzeń mobilnych umożliwia lekarzowi dostęp do zasobów systemu z każdego miejsca i o każdej porze. Ponadto wśród największych zalet programów do prowadzenia e-dokumentacji z poziomu aplikacji mobilnej, można zaliczyć:

 • łatwość obsługi aplikacji;
 • możliwość wprowadzanie danych w dowolnym momencie;
 • umożliwienie korzystania z wszystkich funkcji systemu z poziomu urządzeń mobilnych.

Dzięki stworzeniu specjalistycznych aplikacji możliwym, jest prowadzenie rejestracji pacjentów, a także wystawiania elektronicznych recept, skierowań i zwolnień, które zostają opatrzone elektronicznym podpisem lekarza.

 

Co do zaoferowania mają aplikacje mobilne?

Zastosowanie aplikacji mobilnych ułatwia pracę lekarzy, a przy tym minimalizuje czas, który lekarz musi poświęcić na prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej. Warto zauważyć, że tym samym aplikacje stwarzają nowe możliwości do podnoszenia jakości leczenia pacjentów i trafności zastosowanych terapii. Mówiąc o aplikacjach mobilnych warto zaznaczyć, że są one rozwiązaniem bezpiecznym dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Udostępnianie zasobów systemu możliwym, jest jedynie zgodnie z przepisami prawa. Ponadto system chroni dane przed ich kradzieżą lub zniszczeniem.

 

Zastosowanie aplikacji podnosi jakość placówek medycznych

Biorąc pod uwagę możliwości aplikacji mobilnej do gabinetu lekarskiego, można powiedzieć, iż stanowi rozwiązanie, które przekłada się na ulepszenie pracy jednostek medycznych. Oznacza to pełne wykorzystanie potencjału pracowników gabinetów, a tym samym zastosowanie narzędzie poprawiających proces leczenia pacjentów.