Tag: badania kliniczne

Co sprawia, że warto wybrać eCRF?

Oprogramowanie eCRF, będąc elektroniczną kartą obserwacji klinicznej pozwala na szybkie pozyskiwanie danych, a jednocześnie ich właściwą analizę. Całość systemu została zaprojektowana w takich sposób, aby odpowiadać w najwyższym stopniu potrzebom sektora farmaceutycznego.

 

Alternatywna dla dokumentów papierowych

Największym atutem zastosowanie eCRF, jest możliwość całkowitego wyeliminowania papierowych kwestionariuszy obserwacji klinicznej i zastąpienie ich elektronicznym odpowiednikiem w formie zintegrowanej platformy badawczej. Stąd też stworzone rozwiązanie, pozwala na zarządzanie całymi projektami badawczymi w taki sposób, aby osiągać jak najlepszą jakość.

 

Zacznijmy od zalet

Przede wszystkim system charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, który jednocześnie umożliwia łatwą obsługę systemu. Wśród innych zalet eCRF warto wymienić:

 • umożliwienie wglądu do danych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie;
 • zgodność z wytycznymi FDA: Title 21 CFR Part 11;
 • zdalne gromadzenie danych, co chroni je przed zniszczeniem czy możliwością pomieszania pojedynczych kart;
 • wyposażenie w moduł analityczny zezwalający na kontrolowanie postępów badania;
 • tworzenie statystyk realizowanego projektu.

 

Na czym polega przewaga elektronicznej dokumentacji?

Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o mocne strony oprogramowania. Dzięki dobremu zrozumieniu potrzeb badaczy, system zwraca uwagę także na taką kwestię, jak kompletność zgromadzonych danych. Tym samym nie pozwala on na pominięcie pytania bądź rubryki, zaś sama elektroniczna forma dokumentacji pozwala na unikniecie nieczytelnych zapisów, które później mogłyby wpłynąć na ostateczny wynik badania.

 

Na to nie pozwoli Ci wersja papierowa

Do kolejnych zalet systemu można zaliczyć:

 • dostęp w jednym miejscu do wszystkich zgromadzonych danych o pacjencie;
 • możliwość drukowania wypełnionych formularzy eCRF;
 • prowadzenie statystyk gromadzonych danych w postaci tabel podsumowujących, czy wykresów;
 • śledzenie zmian wartości wpisów;
 • możliwość powiadamiania drogą e-mail o pojawieniu się zdarzeń niepożądanych.

 

Wysoka funkcjonalność systemu, pozwala nie tylko na przeprowadzanie wysokojakościowych procesów badawczych, ale także daje szansę na efektywne zarządzanie całym procesem. Nie sposób zakończyć ten artykuł i nie wspomnieć jeszcze o dwóch bardzo ważny funkcjach programu, którymi są:

 • randomizacja – proces ten pozwala na wskazanie funkcji, potrzebnych do zrealizowania wiarygodnego badania;
 • moduł zarządzania lekami – pozwala na kontrolowanie ilości leków w centrach dystrybucyjnych, a tym samym czuwa nad ich dostępnością.

The future of clinical trials in Poland

The CRO in Poland is experiencing dynamic growth, becoming a key player on the global medical research map. Favorable regulations, advanced medical infrastructure, and growing demand for innovative therapies make Poland attractive to both national and international investors.

Factors Driving the Growth of the CRO in Poland

The CRO in Poland is growing rapidly, attracting the attention of both domestic and international pharmaceutical companies. Several key factors contribute to this growth, creating a favorable environment for investment and development in the CRO industry in Poland:

 • Favorable legal regulations. Poland has some of the most favorable legal regulations for clinical research in Europe. Approval processes for studies are clear and relatively fast, making Poland a preferred location for conducting research.
 • High quality of medical care. Polish medical centers are renowned for their high quality of healthcare and advanced technologies. This reputation ensures that CROs in Poland can conduct research at the highest standards, attracting sponsors seeking reliable partners.
 • Qualified personel. Poland boasts a large number of highly qualified specialists in the field of clinical research, in companies such as Biostat®. This pool of talent allows CROs in Poland to provide top-notch services, ensuring high-quality research outcomes.
 • Cost-effectiveness. Conducting clinical trials in Poland is generally less expensive than in Western Europe or the United States. Lower operational costs, including wages for personnel and infrastructure expenses, allow pharmaceutical companies to save money without compromising the quality of the research.

These factors create a strong foundation for further growth and attract new investments, positioning Poland as a key player in the European clinical research market.

 

Challenges faced by Polish clinical research organizations

Although the CRO in Poland is growing dynamically, it also faces several challenges that can affect the efficiency and competitiveness of Polish companies in this sector:

 • Competition in the international market. The global CRO market is highly competitive, and Polish companies must contend with well-established firms from Western Europe, the United States, and Asia.
 • Recruitment of sufficient participants.  Despite the growing openness to participating in clinical trials, recruiting enough participants remains a challenge.
 • Increasing demand for qualified personel. The growing demand for skilled workers in the CRO sector leads to competition in the labor market.
 • Implementation and maintenance of appropriate IT systems and investment in new technologies:. Advanced clinical trials require sophisticated technologies for data management and research processes.
 • Difficulty in securing sufficient financial resources. Although there is governmental and European support, obtaining enough funding for clinical research development can be challenging.
 • Integration with international standards. To remain competitive globally, Polish CROs must adhere to international quality and ethical standards.

While the CRO in Poland has significant potential, it also faces various challenges. Properly addressing these challenges will allow companies to continue growing and strengthen their position in the global market.

 

Forecasts and perspectives

The increasing interest in Poland as a location for clinical trials, from both national and international companies, opens up new opportunities. In recent years, the number of clinical trials conducted in Poland has significantly increased. This trend is likely to continue, creating enormous opportunities for CRO in Poland, such as Biostat®.

Clinical research organizations must be flexible, innovative, and ready to adapt to meet the growing market demands and seize emerging opportunities. Biostat® is observing an increase in the number of clinical trials, which is why it focuses on the development of medical innovations, investments in education, and digital technologies. These actions will be key factors shaping the future of the CRO in Poland.