Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Aplikacje Medyczne

Rozwój technologii informatycznych, które gwarantują bezpieczeństwo przechowywania danych oraz niezawodność działania powoduje, że nasze aplikacje również z powodzeniem wykorzystywane są w branży medycznej. Wyznaczamy standardy zapewniając szybką i płynną komunikacje, stabilną współpracę między uczestnikami sektora farmaceutycznego. Gwarantujemy również wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzenia danych oraz świadczonych usług.

 

Jednym z przykładów takiej aplikacji jest Medfile, który powstał z myślą o gromadzeniu i tworzeniu dokumentacji medycznej. W myśl art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2017 roku dokumentacja medyczna będzie mogła być prowadzona już tylko w formie elektronicznej. Medfile to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zarówno dla pojedynczych gabinetów jak i całych przychodni.

Program wspiera organizację pracy poprzez ustalanie dat wizyt, tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Istnieje możliwość dołączenia zdjęć do dokumentacji medycznej pacjenta. Aplikacja daje także możliwość zakładania induwidualnej strony internetowej poradni/kliniki za pomocą szybkiego w uzyciu wizarda. Całość zakładania strony poradni zajmuje kilkadziesiąt minut.

 

Kolejnym przykładem jest eCRF, oprogramowanie związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych w badaniach klinicznych m.in.: tworzenie i programowanie bazy danych, obróbka i weryfikacja wprowadzonych danych, monitoring danych, raportowanie zdarzeń niepożądanych, plan statystyczny, analiza statystyczna, przygotowanie raportu statystycznego i końcowej prezentacji danych.

 

Przez cały okres działalności wypracowaliśmy sprawdzone rozwiązania, które obecnie wykorzystujemy. Dodatkowo możemy nasze systemy dostosowywać do indywidualnych wymagań i potrzeb. Tworzymy oprogramowanie medyczne oraz kreujemy kompleksowe rozwiązania dla farmacji.

 

Program do gabinetu - korzyści z zastosowania elektronicznego grafiku

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, lekarz nie traci czasu na odczytywanie zaleceń z poprzedniej wizyty, poszukiwanie potrzebnych dokumentów, a przede wszystkim na wypełnianie dokumentacji medycznej pacjenta. Wszystkie te informacje umieszczone zostają w zaawansowanym systemie informatycznym, dzięki czemu ułatwiają i usprawniają pracę lekarzy oraz innych specjalistów pracujących w ochronie zdrowia.


Efektywna praca przy pomocy kalendarza

Wśród najważniejszych funkcji programu do gabinetu lekarskiego bądź placówki fizjoterapeutycznej, wymienia się intuicyjny kalendarz, który stanowi jednocześnie grafik wizyt. Kalendarz jest podstawą funkcjonowania wszystkich jednostek medycznych. Jego czytelne prowadzenie pozwala na efektywnie zarządzanie wizytami pacjentów, oraz pracą lekarzy i innych pracowników placówki medycznej. Specjalistyczne programy do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej umożliwiają:

 • wyznaczanie dziennego/ tygodniowego/ miesięcznego grafiku wizyt;
 • wskazanie zakresu godzin pracy specjalistów;
 • długości planowanej wizyty;
 • odznaczania dni urlopu;
 • rejestrację na wizyty pojedyncze / grupowe/ cykliczne.

 

Intuicyjny program dla lekarzy w ramach cyfryzacji

Programy tworzone z myślą o najnowszych wytycznych MZ, dotyczące cyfryzacji służby zdrowia posiadają moduły do wystawiania e-Zwolnień (obligatoryjnie funkcjonujących w systemie służby zdrowia), e-Recept - wchodzących w życie w styczniu 2020 r. oraz e-Skierowań, które nieco później zaczną obowiązkowo funkcjonować w polskim systemie medycznym. Celem cyfryzacji jest ułatwienie i usprawnienie pracy jak i komunikacji pomiędzy lekarzem/ pracownikiem medycznym - pacjentem, a farmaceutą. Wprowadzenie dokumentacji e-Recept i e-Zwolnień zmniejsza ilość czasu przeznaczanego na wypełnianie dokumentacji medycznej, ponieważ znaczna część działań odbywa się automatycznie np. uzupełnianie danych pacjenta. Ponadto system elektroniczny pozwala ograniczyć liczbę nielegalnych recept w obiegu, jak również zwiększyć czytelność nazw leków w aptekach.

Kolejna zaleta, którą niesie odpowiedni program do gabinetu to dostarczenie wielu informacji związanych ze skutecznością prowadzenia określonych terapii, prowadzenia elektronicznych Rejestrów Medycznych związanych z:

 • liczbą zachorowań,
 • skutkami leczenia,
 • czynnikami wpływającymi na zdrowie Polaków.
   

Korzyści z zastosowania elektronicznego kalendarza

Dzięki prowadzeniu kalendarza w formie elektronicznej, zyskuje się nowe możliwości możliwość:

 • czytelnego zapisywania wizyt i ich odwoływania,
 • kumulowania wizyt w jednym miejscu w sposób uporządkowany,
 • usuwania lub przenoszenia wizyt,
 • rejestrowaniu pacjentów online,
 • dodawanie wizyt w podziale na gabinety czy lekarzy, usługi.

 

Jakie inne korzyści wiążą się z zastosowaniem e-Kalendarza?

Dzięki elektronicznemu grafikowi można efektywnie zarządzać terminami wizyt, co przekłada się na rentowność gabinetów. Warto także zaznaczyć, że elektroniczny kalendarz pozwala na zintegrowanie go z zewnętrznymi systemami rezerwacji wizyt jak portal ZnanyLekarz.pl i kalendarz Google. Ponadto program do gabinetu lekarskiego czy też fizjoterapeutycznego, daje możliwość skorzystania z modułu wysyłania powiadomień SMS. Powiadomienia te mogą dotyczyć zbliżającego się terminu wizyty lub potwierdzenia rejestracji. Powiadomienia SMS ograniczają liczbę zapomnianych i niezrealizowanych wizyt, dzięki czemu pozwalają w lepszy sposób zorganizować pracę całego zespołu.

Aplikacje mobilne, jako wsparcie pracy placówek medycznych

Stworzone aplikacje mobilne w ramach programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w pełni realizują założenia projektów związanych z cyfryzacją polskiej przestrzeni opieki medycznej. Przede wszystkim umożliwia prowadzenie rejestru pacjentów, zarządzanie kalendarzem oraz prowadzenie elektronicznej kartoteki. Aplikacje mobilne dostępne na smartphonach są kieszonkową wersją rozbudowanych programów do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej takich jak Medfile® EDM, które służą realizacji krótkich zadań.


Kieszonkowe aplikacje mobilne i ich możliwości

Możliwości związane z obsługą aplikacji mobilnych wystarczają do szybkiego i sprawnego wglądu do:

 • czasu trwania wizyt w gabinecie;
 • podstawowych danych pacjenta;
 • danych lekarza, u którego zaplanowana jest wizyta;
 • rodzaju wizyty, na jaki zapisany jest pacjent (zwykła, powtarzalna).


Dodatkowe działania aplikacji kieszonkowej

Aplikacje mobilne automatycznie informują, gdy następuje próba zarejestrowania pacjenta w już zajętym terminie. Ponadto z wykorzystaniem aplikacji mobilnej można zmienić datę i godzinę planowanej wizyty. Co więcej z poziomu aplikacji można:

 • uzupełniać wizyty wsteczne;
 • usuwać zaplanowane wizyty;
 • dodawać nowe wizyty.

 

Warto zaznaczyć, że cyfryzacja jest nieuniknionym procesem i sfera medycyny jest jednym z ostatnich miejsc, w którym szerokie innowacje jeszcze nie zostały do końca wprowadzone. Jak dotąd sprawnie zaczęły funkcjonować e-Zwolnienia. Już niedługo (styczeń 2020 r.) czeka polskich lekarzy i placówki medyczne kolejna rewolucja związana z wprowadzeniem e-Recept. Następnym krokiem (2021 r.) będzie obowiązkowe wprowadzenie e-Skierowań. Całościowy system obsługujący zarówno e-Dokumenty jak i Elektroniczną Dokumentację Medyczną jest wygodny i potrzebny wielu placówkom i małym gabinetom. Wybierając system warto kierować się możliwością jego rozwoju w perspektywie coraz większego postępu, wprowadzania udogodnień dla lekarzy i pacjentów.

 

Co oferują innowacyjne systemy?

Kompatybilność aplikacji mobilnej z wersją webową systemu Medfile® EDM sprawia, że  specjaliści mają stały wgląd do danych nawet poza gabinetem. Dodawanie pacjentów na wizytę przez aplikacje mobilne jeszcze nigdy nie było tak proste. Wykorzystanie rozwiązań na smartfony:

 • minimalizuje czas potrzebny na rejestrację pacjentów;
 • pozwala swobodnie śledzić zaplanowane wizyty i wyszukiwać wolne terminy;
 • umożliwia monitorowanie czasu pracy przeznaczonego na wizyty.


Możliwości aplikacji wykorzystywane przez placówki medyczne

Wybierając aplikacje mobilne Medfile® EDMlekarze zyskują możliwość lepszego wykorzystania możliwości systemu do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Tym samym dostarczają swoim pracownikom doskonałych narzędzi, które pozwalają zoptymalizować czas ich pracę oraz wykorzystać najnowocześniejsze metody działań w opiece zdrowotnej.


NEW!

e-Recpeta od 08 stycznia 2020 r. Nie zwlekaj, ząłoż konto w Medfile® juz dziś i skorzystaj z darmowego modułu do wystawiania e-Recept. Proste i intuicyjne instrukcje i pomoc wdrożeniowa pozwolą Ci szybko zainstalować e-Receptę.

Jesteś lekarzem i chciałbyś wystawiać e-Recepty szybko i sprawnie - zobacz przewodnik Medfile®. Kok po kroku: jak wystawić e-Receptę

e-Dokumentacja – zalety stosowania mobilnych aplikacji

Jeśli mówić o nowościach wprowadzanych w polskiej służbie zdrowia, warto podkreślić, iż ich głównym zadaniem jest:

 • poprawa jakości i komfortu leczenia pacjentów;
 • zwiększyć czas, który lekarz przeznacza na wywiad z pacjentem i badanie przedmiotowe;
 • ułatwić prowadzenie czytelnej dokumentacji pacjentów.

 

Zalety korzystania z e-Dokumentacji

e-Dokumentacja i wdrożenie w jej systemowość jest możliwe dzięki stworzonym przez specjalistów fachowym aplikacjom mobilnym do gabinetu lekarskiego. Zastosowanie urządzeń mobilnych umożliwia lekarzowi dostęp do zasobów systemu z każdego miejsca i o każdej dogodnej porze. Ponadto wśród największych zalet programów do prowadzenia e-Dokumentacji z poziomu aplikacji mobilnej, można zaliczyć:

 • Łatwość i intuicyjność obsługi aplikacji;
 • Możliwość wprowadzania danych w dowolnym momencie;
 • Umożliwianie korzystania z wszystkich funkcji systemu z poziomu urządzeń mobilnych

Warto, w perspektywie wszystkich nadchodzących zmian zapoznać się z wszystkimi zaletami niesionymi przez obowiązkowe wprowadzanie e-Dokumentacji.

 

Perspektywy związane z e-Dokumentacją

e-Zwolnienia, e-Recepty i e-Skierowania to dopiero początkowe zmiany wprowadzane w zakresie obowiązkowej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w polskiej służbie zdrowia. Podnoszą one jakość pracy lekarzy, farmaceutów, rejestratorów medycznych i innych pracowników medycznych, którzy są zaangażowani w leczenie pacjenta. Dane gromadzone na platformach cyfrowych pozwalają również gromadzić istotne z perspektywy polskiej medycy dane. Są wśród nich: pomiar skuteczności leków oraz wybór metod leczenia w konkretnych schorzeniach. Zachodnie rynki medyczne są aktualnie wzorem dla polskiej służby zdrowia, jeśli chodzi o cyfryzację i wprowadzenie e-Dokumentacji medycznej. Najważniejsze aktualnie zmiany po wprowadzeniu obowiązkowych e-Zwolnień czekają nas:

 • w styczniu 2020 r. podczas wprowadzenia obowiązkowych e-Recept,
 • w 2021 r. kiedy planowane jest wprowadzenie obowiązkowych e-Skierowań.

 

Oferta aplikacji mobilnych

Zastosowanie aplikacji mobilnych ułatwia pracę lekarzy, a przy tym minimalizuje czas, który lekarz musi poświęcić na prowadzenie papierowej dokumentacji medycznej. Warto zauważyć, że tym samym aplikacje stwarzają nowe możliwości do podnoszenia jakości leczenia pacjentów i trafności zastosowanych terapii. Mówiąc o aplikacjach mobilnych warto zaznaczyć, że Medfile® EDM stworzony we współpracy ze specjalistami medycyny jest rozwiązaniem bezpiecznym dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Udostępnianie zasobów systemu, jest zgodnie z przepisami prawa oraz RODO. Ponadto system chroni dane przed ich kradzieżą lub zniszczeniem.

 

Wygoda stosowania aplikacji mobilnych w gabinecie

Biorąc pod uwagę możliwości aplikacji mobilnych, ich stały rozwój i sposobność wykorzystania w gabinecie lekarskim, można powiedzieć, iż jest to rozwiązanie na aktualne zapotrzebowanie świata medycyny. Przekłada się na uelastycznienie pracy jednostek medycznych i pojedynczych gabinetów. Oznacza to pełne wykorzystanie potencjału pracowników gabinetów oraz wzrost zadowolenia pacjentów.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - Lekarze 50+ a wyzwania techniczne

Zgodnie z dokumentem statystycznym „Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – charakterystyka demograficzna. Stan w dniu 31.12.2017 roku” obecnie dwiema najbardziej licznymi grupami wiekowymi wśród lekarzy są specjaliści w wieku 51-55 lat oraz 55-60 lat. Średnia wieku w tej grupie zawodowej to ok. 50 lat. Ciągły rozwój w zawodzie: nowe metody leczenia, znajomości leków obecnych na rynku, zdobywanie kolejnych stopni zawodowych przechodzi gdzieś obok rozwoju w zakresie technologii oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.


Technologiczny rozwój lekarzy

Rozwój technologiczny jest niezbędny w każdej dziedzinie nauki oraz życia ludzkiego. W praktyce, nawet najmniejsza błahostka sprowadza się do działań związanych z pracą na komputerze, często w połączeniu z wyszukiwaniem informacji w sieci. Nieuniknionym zjawiskiem było połączenie zawodu lekarza i specjalisty w innych zawodach medycznych funkcjonowaniem w przestrzeni komputerów i Internetu. Z czasem MZ zaczęło obligatoryjnie wprowadzać nowoczesne rozwiązania do codziennej pracy lekarzy. Ten moment był zapowiadany od wielu lat.


Obowiązkowe elementy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – z Medfile® EDM przygotuj się na zmiany

Zderzenie się z rozbudowaną rzeczywistością sieci systemów do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej może sprawiać trudności specjalistom, którzy wcześniej mieli małą styczność z technologią komputerową. Jako Medfile® EDM wychodzimy naprzeciw wszystkim przedstawicielom zawodów medycznych, którym przygotowaliśmy sprawny system. Dzięki Medfile® można łatwo prowadzić kartoteki pacjentów jak również:

 • Wystawiać e-Zwolnienia,
 • Wypisać e-Receptę,
 • Przeprowadzić szybką wizytę pacjenta z wpisem szczegółowych informacji do kartoteki,
 • Prowadzić w gabinecie magazyn leków i produktów medycznych używanych w gabinecie,
 • Uruchomić darmową stronę internetową gabinetu z rejestracją online,
 • Stworzyć indywidualne karty wizyty i szczegółowy grafik wizyt. 

Obowiązkowe wprowadzenie e-Recept w styczniu 2020 r. sprawia, że specjaliści zawodów medycznych muszą przygotować się na ten moment. Podobnie, jak w trakcie wprowadzania obowiązkowych e-Zwolnień oferujemy wsparcie w tym zakresie, prezentacje oraz konsultacje dotyczące funkcjonowania kompleksowego oprogramowania Medfile® EDM.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna ma na celu wprowadzenie szerszego zakresu opieki nad pacjentem i lepszą współpracę pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę medyczną. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwoli również na stworzenie centralnych rejestrów medycznych, w których gromadzone będą informacje dotyczące zagrożeń epidemiologicznych, chorób rzadkich oraz czynników sprzyjających rozwojowi konkretnych schorzeń. Rejestry umożliwią także monitorowanie skuteczności prowadzonych terapii i farmakoterapii oraz ułatwią decyzje co do wyboru leków.


Chęć nauki podstawą współpracy w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Każdy specjalista potrzebuje indywidualnego podejścia, nierzadko wielokrotnych rozmów. Lekarzom zapewniamy indywidualnego Opiekuna Klienta, który cierpliwie wytłumaczy wszystkie funkcje naszych rozwiązań do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Medfile® EDM działa bardzo intuicyjne i łatwo jest nim operować w codziennej pracy.
Każda grupa wiekowa w zawodzie medycznym poradzi sobie z tym nowym wyzwaniem, jakim jest obsługa oprogramowania.


Rozwój nowych umiejętności

Rozwój umiejętności na nowym polu, sprawi że przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli wprowadzić nowe typy usług w swoich placówkach, a przede wszystkim kontynuować działalność medyczną zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i potrzebami nowoczesnych pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z oprogramowaniem Medfile® EDM.

KIF z wytycznymi dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Według KIF w prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zwiększa konkurencyjność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i zawyża szansę zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Znamy już wytyczne, którym będą się musieli podporządkować fizjoterapeuci, tworząc elektroniczną dokumentację medyczną.


Wymogi KIF dla programu fizjoterapeutów

Zgodnie z wytycznymi KIF elektroniczna dokumentacja fizjoterapeutyczna będzie pełniła określone funkcje. Przede wszystkim będzie odpowiadała za opis procesu diagnostyczno – terapeutycznego, czyli najogólniej ujmując diagnozę i leczenie pacjenta. Do jej zadań będzie również należało gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami ponoszącymi koszty udzielania świadczeń – m.in. z NFZ, ubezpieczycielem komercyjnym, pacjentem, a także będzie stanowiła źródło dowode w:

 • postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne,
 • postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • postępowaniach w sprawach odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

 

Artykuł 9, punkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) mówi, że każdy fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

KIF może kontrolować prowadzoną przez lekarzy fizjoterapeutów dokumentację, jak i również poddawać ją analizie w trakcie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec fizjoterapeuty. Na żądanie sądów powszechnych KIF ma również obowiązek okazać program do wglądu w uzasadnionych przypadkach.


EDM – krótkie przypomnienie

KIF mianem elektronicznej dokumentacji medycznej określa wszystkie te dane i informacje, które określają stan zdrowia pacjenta i są gromadzone w celu świadczenia mu usług zdrowotnych w fizjoterapii.

 

Pomimo wciąż oddalającego się terminu obowiązkowego prowadzenia programów medycznych przez lekarzy i przesuwanego przez Ministerstwo Zdrowia terminu jej wdrożenia, EDM pojawi się we wszystkich gabinetach medycznych i szpitalach już w najbliższej przyszłości. Jej wdrożenie jest dla placówek medycznych nieuniknione.

Opinia o programie Medfile EDM – „to był mój najlepszy wybór”

Dlaczego wybrałem Medfile?

Zacznę od tego, że długo zastanawiałem się nad wyborem programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jestem lekarzem, który lubi działać po swojemu, a wszystkie propozycje programów czy też systemów narzucały mi gotowe rozwiązania. Nie zgadzałem się na to. Zacząłem poszukiwania w Internecie, aby móc to obejść i zainteresowała mnie budowa własnej „karty wizyty”, pomyślałem, że może to jest to… Więc postanowiłem sprawdzić jak działa program.
 

Moja opinia o programie

Testy oprogramowania trwały dwa tygodnie. Moja opinia o programie Medfile jest taka: System jest bardzo rozwojowy i co chwilę pojawiają się nowe funkcje. Dzięki Medfile przyzwyczaiłem się do wystawiania e-Recept choć robię to od kilku tygodni. Samym programem posługuję się od 4 miesięcy. Jak dla mnie nie ma aktualnie lepszego rozwiązania na rynku. W mojej prywatnej praktyce to najbardziej korzystne rozwiązanie.

Czytałem wcześniej wiele opinii o programie Medfile. Nie przekonały mnie jednak one dopóki sam nie sprawdziłem, co oznacza: wysyłka SMS i jak dzięki niej mogę zyskać na czasie; rejestracja online – która sprowadziła do mnie wiele młodych pacjentów, którym nie chce się przychodzić do gabinetu osobiście - wolą rejestrację przez Internet; no i oczywiście stały dostęp do kartoteki z każdego miejsca i urządzenia. Kiedy wcześniej miałem inny program, nie było to możliwe, bo instalował się on tylko na jednym komputerze, za inne instalacje trzeba było dodatkowo płacić. Teraz mam wykupione dostępy dla siebie i mojego wspólnika oraz rejestratorki. Możemy mieć wgląd do systemu nawet, jeśli nie ma nas w gabinecie. Uważam, że to bardzo wygodne!

Opinia o programie Medfile musi być z mojej strony pozytywna, najbardziej przydatne okazały się być:

 • rejestracje na wizyty grupowe i cykliczne,
 • możliwa do zbudowana własna karta wizyty dla pacjenta,
 • gotowe szablony dokumentacji – różne zgody i skierowania są w Medfile dostępne,
 • możliwość rejestracji online i wysyłka SMS z przypomnieniem o wizycie,
 • podpis pacjenta na dokumentach MedSign,
 • e-Recepty i e-Skierowania, które już są obowiązkiem.
   

Wybór Medfile EDM - pomoc obsługi klienta

Na uznanie zasługuje obsługa klienta w Medfile. Zdarzyło mi się dzwonić do Pani Kasi po godzinie 21:00, bo miałem pytania odnośnie wizyty pacjenta, którą właśnie zakończyłem, a wiem, że w tych godzinach obsługa już nie pracuje. Sprawa była jednak pilna i nie było problemów z uzyskaniem pomocy. Wiem, że z taką obsługą klienta mogę spokojnie prowadzić kartoteki moich pacjentów. Dane ze starego programu również zostały przeniesione bezproblemowo.
 

Wszystkim specjalistom psychiatrii polecam program Medfile!