Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Aplikacje Medyczne

Rozwój technologii informatycznych, które gwarantują bezpieczeństwo przechowywania danych oraz niezawodność działania powoduje, że nasze aplikacje również z powodzeniem wykorzystywane są w branży medycznej. Wyznaczamy standardy zapewniając szybką i płynną komunikacje, stabilną współpracę między uczestnikami sektora farmaceutycznego. Gwarantujemy również wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzenia danych oraz świadczonych usług.

 

Jednym z przykładów takiej aplikacji jest Medfile, który powstał z myślą o gromadzeniu i tworzeniu dokumentacji medycznej. W myśl art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2017 roku dokumentacja medyczna będzie mogła być prowadzona już tylko w formie elektronicznej. Medfile to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zarówno dla pojedynczych gabinetów jak i całych przychodni.

Program wspiera organizację pracy poprzez ustalanie dat wizyt, tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Istnieje możliwość dołączenia zdjęć do dokumentacji medycznej pacjenta. Aplikacja daje także możliwość zakładania induwidualnej strony internetowej poradni/kliniki za pomocą szybkiego w uzyciu wizarda. Całość zakładania strony poradni zajmuje kilkadziesiąt minut.

 

Kolejnym przykładem jest eCRF, oprogramowanie związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych w badaniach klinicznych m.in.: tworzenie i programowanie bazy danych, obróbka i weryfikacja wprowadzonych danych, monitoring danych, raportowanie zdarzeń niepożądanych, plan statystyczny, analiza statystyczna, przygotowanie raportu statystycznego i końcowej prezentacji danych.

 

Przez cały okres działalności wypracowaliśmy sprawdzone rozwiązania, które obecnie wykorzystujemy. Dodatkowo możemy nasze systemy dostosowywać do indywidualnych wymagań i potrzeb. Tworzymy oprogramowanie medyczne oraz kreujemy kompleksowe rozwiązania dla farmacji.

 

O zaletach wprowadzanej elektronicznej dokumentacji

 

Z pewnością najlepszy program do gabinetu lekarskiego, uwzględnia zarazem potrzeby poszczególnych grup pacjentów, jak i specyfikę pracy lekarzy. Pozwala im ułatwić oraz usprawnić codzienną pracę, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.

Podstawowa funkcja: kalendarz

Program, który trafi w ręce lekarzy powinien przede wszystkim dawać im system rezerwacji wizyt z uwzględnieniem możliwości:

 • wpisywania godzin pracy,
 • dodawanie wizyt pacjentów z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy,
 • odnotowywania grafików pracy i urlopów,
 • powiadomień, jeśli wizyta na dany dzień/godzinę została już zaplanowana,
 • zamieszczania informacji o wizytach cyklicznych.

Sam pacjent powinien mieć możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżających się wizytach w postaci np. wiadomości tekstowych SMS, rejestracji on-line, czy nawet swobodnej zmianie terminu oraz godzinie wizyty. Pozwoli to, na uniknięcie sytuacji, w której umówiona wizyta zostaje niewykorzystana.

E-dokumentacja to nie tylko lekarze

W świetle wprowadzanych zmian, dobry program do gabinetu lekarskiego powinien być, tak skonstruowany, aby umożliwiał on dalsze wprowadzanie udoskonaleń. Wśród najciekawszych możliwości systemu Medfile można wyróżnić m.in.:

 • zintegrowanie z zewnętrznymi systemami,
 • rezerwowania wizyt zwykłych oraz powtarzalnych,
 • możliwość korzystania z diagramów,
 • standaryzację kart pacjenta wraz z możliwością dodawania załączników,
 • zagwarantowanie automatyzacji subskrypcji,
 • aplikację mobilną (na system iOS oraz Android) ułatwiającej lekarzowi dostęp do danych pacjentów w dowolnym miejscu i czasie,
 • przejrzysty kalendarz wizyt oraz możliwość filtracji gabinet/lekarz/pacjent,
 • możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych w krótkim czasie,
 • możliwość edycji wszelkich danych.

Z pewnością trudno pominąć fakt, że zebrane dane mogą zostać w bezpieczny sposób konsultowane z innymi lekarzami, którzy będą mogli spojrzeć na zaistniałą chorobę z innej perspektywy.

System, który dba o wizerunek

Ciekawą możliwością, jest personalizowanie - dzięki zastosowanemu oprogramowaniu - strony gabinetu stworzona według własnych oczekiwań. Pozwoli to na zachowanie indywidualnego charakteru oraz zachowanie najbardziej charakterystycznych cech dla danej jednostki medycznej. Co więcej, rozwiązanie takie pozwala na podtrzymanie dotąd stosowanego wizerunku, a tym samym na ujednolicenie systemu z dotąd stosowanymi rozwiązaniami.

Rozwiązanie dobre dla wszystkich

Przede wszystkim zaś najlepszy program do gabinetu lekarskiego, powinien odpowiadać na wyodrębnione potrzeby pacjentów oraz lekarzy. Głównym zadaniem elektronicznej dokumentacji medycznej ma być usprawnienie działań w zakresie opieki zdrowotnej, polepszenie jakości świadczonych usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

 

Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem elektronicznego grafiku?

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu do e-dokumentacji, lekarz nie musi tracić czasu na odczytywanie poprzednich zaleceń lekarza, odnajdywanie potrzebnych dokumentów, a przede wszystkim na wypełnianie stosów dokumentów. Wszystkie te informacje umieszczone zostają w systemie, dzięki czemu ułatwiają i usprawniają pracę lekarzy oraz specjalistów.

Kalendarz pozwala na efektywną pracę

Wśród fundamentalnych funkcji dobrego programu dla gabinetu lekarskiego bądź fizjoterapeuty, wymienia się intuicyjny kalendarz, który stanowi jednocześnie grafik wizyt. Jak wiadomo kalendarz, jest podstawą funkcjonowania wszystkich jednostek medycznych, a dzięki jego czytelnemu prowadzeniu można efektywnie zarządzać wizytami pacjentów, a tym samym pracą lekarzy. Specjalistyczne programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji umożliwiają wyznaczanie:

 • dziennego/tygodniowego/miesięcznego grafiku wizyt;
 • godzin pracy;
 • długości planowanej wizyty;
 • odznaczania dni urlopu,

Program jest stworzony w sposób intuicyjny – każda zmiana jest poprzedzona lub potwierdzona odpowiednim komentarzem. Również w przypadku zapisania pacjenta na wizytę w okresie urlopu danego lekarza lub zapisanie na godzinę, w której lekarz ma już zaplanowaną wizytę zostanie to zakomunikowane, co zmniejsza procent pomyłek w gabinecie lekarskim.

Korzyści z zastosowania elektronicznego kalendarza

Dzięki prowadzeniu kalendarza w formie elektronicznej, zyskuje się możliwość czytelnego zapisywania wizyt i ich odwoływania. Dodatkowo wszystkie wizyty skumulowane są w jednym miejscu w sposób uporządkowany. Kiedy w kalendarzu musimy skreślić dany wpis to w elektronicznej wersji istnieje możliwość jego usunięcia lub przeniesienia. Warto również zaznaczyć, że dzięki wprowadzeniu w życie elektronicznych kalendarzy możliwe, jest:

 • rejestrowanie pacjentów online,
 • dodawanie wizyt w podziale na gabinety czy lekarzy,
 • zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych/cyklicznych, które można zaplanować z wielu poziomów systemu.

Jakie inne korzyści wiążą się z zastosowaniem e-kalendarza?

Warto zaznaczyć, że dzięki elektronicznemu grafikowi można efektywnie zarządzać terminami wizyt, co przekłada się rentowność gabinetów. Warto także znaczyć, że elektroniczny kalendarz pozwala na zintegrowanie go z zewnętrznymi systemami rezerwacji wizyt. Ponadto korzystając z programu dla gabinetu lekarskiego czy też fizjoterapeutycznego, istnieje możliwość skorzystania z modułu wysyłania powiadomień w formie wiadomości tekstowej (SMS). Powiadomienia te mogą dotyczyć zbliżającego się terminu wizyty lub potwierdzenia rejestracji. Powiadomienia SMS ograniczają liczbę zapomnianych i niezrealizowanych wizyt, a przy tym pozwalają w lepszy sposób zorganizować pracę całego zespołu.

 

Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem elektronicznego grafiku?

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu do e-dokumentacji, lekarz nie musi tracić czasu na odczytywanie poprzednich zaleceń lekarza, odnajdywanie potrzebnych dokumentów, a przede wszystkim na wypełnianie stosów dokumentów.

 

Kalendarz pozwala na efektywną pracę

Wśród fundamentalnych funkcji dobrego programu dla gabinetu lekarskiego bądź fizjoterapeuty, wymienia się intuicyjny kalendarz, który stanowi jednocześnie grafik wizyt. Jak wiadomo kalendarz, jest podstawą funkcjonowania wszystkich jednostek medycznych, a dzięki jego czytelnemu prowadzeniu można efektywnie zarządzać wizytami pacjentów, a tym samym pracą lekarzy. Specjalistyczne programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji umożliwiają wyznaczanie:

 • dziennego/tygodniowego/miesięcznego grafiku wizyt;
 • godzin pracy;
 • długości planowanej wizyty;
 • odznaczania dni urlopu.

 

Korzyści z zastosowania elektronicznego kalendarza

Dzięki prowadzeniu kalendarza w formie elektronicznej, zyskuje się możliwość czytelnego zapisywania wizyt i ich odwoływania. Kiedy w kalendarzu musimy skreślić dany wpis to w elektronicznej wersji istnieje możliwość jego usunięcia lub przeniesienia. Warto również zaznaczyć, że dzięki wprowadzeniu w życie elektronicznych kalendarzy możliwe, jest:

 • rejestrowanie pacjentów online;
 • dodawanie wizyt w podziale na gabinety/lekarze;
 • zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych/cyklicznych.

 

Jakie inne korzyści wiążą się z zastosowaniem e-kalendarza?

Warto zaznaczyć, że dzięki elektronicznemu grafikowi można efektywnie zarządzać terminami wizyt, co przekłada się rentowność gabinetów. Warto także znaczyć, że elektroniczny kalendarz pozwala na zintegrowanie go z zewnętrznymi systemami rezerwacji wizyt. Ponadto korzystając z programu dla gabinetu lekarskiego czy też fizjoterapeuty, istnieje możliwość skorzystania z modułu wysyłania powiadomień w firmie wiadomości tekstowej (SMS). Powiadomienia te mogą dotyczyć zbliżającego się terminu wizyty lub potwierdzenia rejestracji. Powiadomienia SMS ograniczają liczbę zapomnianych i niezrealizowanych wizyt, a przy tym pozwalają w lepszy sposób zorganizować pracę całego zespołu.

Aplikacje mobilne, jako wsparcie pracy placówek medycznych

E-dokumentacja w formie aplikacji mobilnej

Stworzony program dla gabinetu na iPhone w pełni realizuje założenia projektu elektronicznej dokumentacji. Przede wszystkim umożliwia prowadzenie rejestru pacjentów, zarządzanie kalendarzem oraz prowadzenie elektronicznej kartoteki. Aplikacje umożliwiają wprowadzanie takich danych dotyczącej planowanej wizyty, jak:

 • czas trwania wizyty;
 • podstawowe dane pacjenta;
 • danych lekarza, u którego zaplanowana jest wizyta;
 • rodzaj wizyty (zwykła, powtarzalna).

Zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych pozwala na umówienie pacjenta na wszystkie wizyty przy zachowaniu wymaganego odstępu czasowego (codziennego, tygodniowego, miesięcznego, rocznego).

 

Na co pozwoli aplikacja mobilna?

Aplikacja automatycznie informuje, gdy następuje próba zarejestrowania pacjenta w już zajętym terminie. Ponadto z wykorzystaniem aplikacji mobilnej można zmienić datę i godzinę planowanej wizyty. Co więcej z poziomu aplikacji można:

 • uzupełniać wizyty wsteczne;
 • usuwać zaplanowane wizyty;
 • dodawać nowe wizyty.

Dzięki zastosowaniu opcji filtrowania można wyszukać wizyty danego pacjenta, gabinetu lub zapoznać się z rozkładem wizyt konkretnego lekarza.

 

Co jeszcze do zaoferowania mają innowacyjne rozwiązania?

Kompatybilność aplikacji mobilnej z wersją webową zapewnia możliwość dodawania pacjentów z wykorzystaniem każdej z tych wersji, a także bieżący podgląd wszystkich zamieszczonych wpisów. Z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, pracownicy gabinetów lekarskich, zyskują szybki dostęp do podglądów kartotek pacjentów, a także:

 • minimalizują czas potrzebny na rejestrację pacjentów;
 • mogą swobodnie śledzić zaplanowane wizyty i wyszukiwać wolne terminy;
 • monitorować czas swojej pracy.

 

Aplikacje wspierają pracę placówek medycznych

Wybierając program dla gabinetu na iPhone, lekarze zyskują możliwość lepszego wykorzystania możliwości systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Tym samym dostarcza się pracownikom placówek medycznych narzędzi, które pozwalają zoptymalizować ich pracę oraz wykorzystać w maksymalny ich potencjał.

Zalety stosowania e-dokumentacji w formie aplikacji mobilnych

Rola e-dokumentacji

Jeśli mówić o ulepszeniach wprowadzanych w służbie zdrowia, warto podkreślić, iż mają one za zadanie:

 • polepszyć jakość leczenia;
 • zwiększyć czas, który lekarz przeznacza na wywiad z pacjentem i jego dokładne zbadanie;
 • ułatwić prowadzenie czytelnej dokumentacji pacjentów.

W tym celu stworzona została fachowa aplikacja mobilna do gabinetu lekarskiego, która umożliwia zarządzanie dokumentacją medyczną z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

Zalety korzystania z aplikacji mobilnych

Zastosowanie urządzeń mobilnych umożliwia lekarzowi dostęp do zasobów systemu z każdego miejsca i o każdej porze. Ponadto wśród największych zalet programów do prowadzenia e-dokumentacji z poziomu aplikacji mobilnej, można zaliczyć:

 • łatwość obsługi aplikacji;
 • możliwość wprowadzanie danych w dowolnym momencie;
 • umożliwienie korzystania z wszystkich funkcji systemu z poziomu urządzeń mobilnych.

Dzięki stworzeniu specjalistycznych aplikacji możliwym, jest prowadzenie rejestracji pacjentów, a także wystawiania elektronicznych recept, skierowań i zwolnień, które zostają opatrzone elektronicznym podpisem lekarza.

 

Co do zaoferowania mają aplikacje mobilne?

Zastosowanie aplikacji mobilnych ułatwia pracę lekarzy, a przy tym minimalizuje czas, który lekarz musi poświęcić na prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej. Warto zauważyć, że tym samym aplikacje stwarzają nowe możliwości do podnoszenia jakości leczenia pacjentów i trafności zastosowanych terapii. Mówiąc o aplikacjach mobilnych warto zaznaczyć, że są one rozwiązaniem bezpiecznym dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Udostępnianie zasobów systemu możliwym, jest jedynie zgodnie z przepisami prawa. Ponadto system chroni dane przed ich kradzieżą lub zniszczeniem.

 

Zastosowanie aplikacji podnosi jakość placówek medycznych

Biorąc pod uwagę możliwości aplikacji mobilnej do gabinetu lekarskiego, można powiedzieć, iż stanowi rozwiązanie, które przekłada się na ulepszenie pracy jednostek medycznych. Oznacza to pełne wykorzystanie potencjału pracowników gabinetów, a tym samym zastosowanie narzędzie poprawiających proces leczenia pacjentów. 

KIF z wytycznymi dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Według KIF w prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zwiększa konkurencyjność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i zawyża szansę zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Znamy już wytyczne, którym będą się musieli podporządkować fizjoterapeuci, tworząc elektroniczną dokumentację medyczną.


Wymogi KIF dla programu fizjoterapeutów

Zgodnie z wytycznymi KIF elektroniczna dokumentacja fizjoterapeutyczna będzie pełniła określone funkcje. Przede wszystkim będzie odpowiadała za opis procesu diagnostyczno – terapeutycznego, czyli najogólniej ujmując diagnozę i leczenie pacjenta. Do jej zadań będzie również należało gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami ponoszącymi koszty udzielania świadczeń – m.in. z NFZ, ubezpieczycielem komercyjnym, pacjentem, a także będzie stanowiła źródło dowode w:

 • postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne,
 • postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • postępowaniach w sprawach odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

 

Artykuł 9, punkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) mówi, że każdy fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

KIF może kontrolować prowadzoną przez lekarzy fizjoterapeutów dokumentację, jak i również poddawać ją analizie w trakcie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec fizjoterapeuty. Na żądanie sądów powszechnych KIF ma również obowiązek okazać program do wglądu w uzasadnionych przypadkach.


EDM – krótkie przypomnienie

KIF mianem elektronicznej dokumentacji medycznej określa wszystkie te dane i informacje, które określają stan zdrowia pacjenta i są gromadzone w celu świadczenia mu usług zdrowotnych w fizjoterapii.

 

Pomimo wciąż oddalającego się terminu obowiązkowego prowadzenia programów medycznych przez lekarzy i przesuwanego przez Ministerstwo Zdrowia terminu jej wdrożenia, EDM pojawi się we wszystkich gabinetach medycznych i szpitalach już w najbliższej przyszłości. Jej wdrożenie jest dla placówek medycznych nieuniknione.