Tag: e-commerce

Serwisy WWW oraz systemy informatyczne

W dobie silnego rozwoju technologii informatycznych, ważne jest aby tworzyć rozwiązania niezawodne, oraz ściśle dopasowane do potrzeb klienta. Z myślą o naszych klientach tworzymy specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do obsługi projektów badawczych, a także zestawy narzędzi do zarządzania działaniami związanymi z obsługą klientów.

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

 •   Aplikacje internetowe/webowe/mobilne - responsywne, dostępne na urządzeniach mobilnych (smartfony, laptopy, tablety)
 •  Serwisy www oraz systemy informatyczne z interfejsem webowym
 •  Oprogramowanie dedykowane
 •  e-commerce b2c oraz b2b
 •  systemy raportowania
 •  Bazy danych
 •  Aplikacje medyczne
 •  Aplikacje CRM z zaawansowanymi systemami raportowania.

Aplikacje e-commerce - b2c oraz b2b

W czasach gdy rośnie zapotrzebowanie na oprogramowanie e-commerce rosną również wymagania jakie owe aplikacje muszą spełniać. Zdecydowana większość dostępnych na rynku sklepów internetowych to proste narzędzia które nie są w stanie zapewnić stabilnego rozwoju oraz wydajnej pracy przy rosnącym ruchu/popycie na Państwa usługi.

Niezaprzeczalną wadą gotowych aplikacji jest ich poziom skomplikowania oraz problemy z aktualizacją czy przystosowaniem do własnych potrzeb. Nasz zespół posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pisaniu dedykowanych sklepów oraz aplikacji ukierunkowanych na bezpośredni kontakt pomiędzy przedsiębiorstwami.

Oferujemy integrację z programami księgowymi, z Allegro, z ebay czy zewnętrznymi systemami komunikacji np. przy użyciu WebSerwisów. Przykładem takich systemów są np. firmy kurierskie czy zewnętrzne magazyny hurtowe informujące w czasie rzeczywistym o stanach magazynowych. Budujemy rozproszone magazyny współdzielące informacje pomiędzy wieloma sklepami oraz dodatkowym oprogramowaniem księgowym.

W naszych rozwiązaniach liczy się bezwzględne ukierunkowanie i dopasowanie każdego modułu do potrzeb danej branży tworzenie odpornych na błędy ludzkie formularzy i procedur.

Jednym z naszych wiodących branż jest służba zdrowia. Współtworzymy  takie aplikacje jak eCRF czy Medfile - program dedykowany gabinetom lekarskim i fizjoterapeutycznym.

E-commerce and b2b applications

In times when demand for e-commerce software is increasing, the requirements that these applications have to meet are also growing. The vast majority of commercially available online stores are simple tools, not capable of providing stable growth in productivity with increased traffic and demand for your services.

 

The undeniable shortcomings of ready-made applications are their level of complexity and the issues that arise when trying to update or customize them. Our team has more than 10 years of experience in writing dedicated stores and applications that are aimed at direct contact between businesses.

 

We offer integration with accounting programs, Allegro, eBay or external communication systems, e.g. using WebServer. Examples of use of such systems can be found within courier companies and external wholesale magazines that provide real-time information on stock levels. We build dispersed warehouses that share their information between multiple stores and additional accounting software.

 

Our solutions are characterized by absolute focus and alignment of each module to the needs of the industry, to create forms and procedures which are easily capable of dealing with human error.

Web services and informatics systems

In the era of fast development of information technology, it is important to create reliable and tailored solutions. For the benefit of our customers, we create specialized software dedicated to research projects, as well as sets of tools to manage their customers’ activities.

 

Our offer includes:

 • Internet / web / mobile applications – responsive, available on mobile devices (smartphones, laptops, tablets)
 • Websites and information systems with a web interface
 • Dedicated software
 • E-Commerce b2c and b2b
 • Reporting systems
 • Databases
 • Medical applications
 • CRM applications with advanced reporting systems