Tag: badania obserwacyjne

Co sprawia, że warto wybrać eCRF?

Oprogramowanie eCRF, będąc elektroniczną kartą obserwacji klinicznej pozwala na szybkie pozyskiwanie danych, a jednocześnie ich właściwą analizę. Całość systemu została zaprojektowana w takich sposób, aby odpowiadać w najwyższym stopniu potrzebom sektora farmaceutycznego.

 

Alternatywna dla dokumentów papierowych

Największym atutem zastosowanie eCRF, jest możliwość całkowitego wyeliminowania papierowych kwestionariuszy obserwacji klinicznej i zastąpienie ich elektronicznym odpowiednikiem w formie zintegrowanej platformy badawczej. Stąd też stworzone rozwiązanie, pozwala na zarządzanie całymi projektami badawczymi w taki sposób, aby osiągać jak najlepszą jakość.

 

Zacznijmy od zalet

Przede wszystkim system charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, który jednocześnie umożliwia łatwą obsługę systemu. Wśród innych zalet eCRF warto wymienić:

 • umożliwienie wglądu do danych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie;
 • zgodność z wytycznymi FDA: Title 21 CFR Part 11;
 • zdalne gromadzenie danych, co chroni je przed zniszczeniem czy możliwością pomieszania pojedynczych kart;
 • wyposażenie w moduł analityczny zezwalający na kontrolowanie postępów badania;
 • tworzenie statystyk realizowanego projektu.

 

Na czym polega przewaga elektronicznej dokumentacji?

Jednak to nie wszystko, jeśli chodzi o mocne strony oprogramowania. Dzięki dobremu zrozumieniu potrzeb badaczy, system zwraca uwagę także na taką kwestię, jak kompletność zgromadzonych danych. Tym samym nie pozwala on na pominięcie pytania bądź rubryki, zaś sama elektroniczna forma dokumentacji pozwala na unikniecie nieczytelnych zapisów, które później mogłyby wpłynąć na ostateczny wynik badania.

 

Na to nie pozwoli Ci wersja papierowa

Do kolejnych zalet systemu można zaliczyć:

 • dostęp w jednym miejscu do wszystkich zgromadzonych danych o pacjencie;
 • możliwość drukowania wypełnionych formularzy eCRF;
 • prowadzenie statystyk gromadzonych danych w postaci tabel podsumowujących, czy wykresów;
 • śledzenie zmian wartości wpisów;
 • możliwość powiadamiania drogą e-mail o pojawieniu się zdarzeń niepożądanych.

 

Wysoka funkcjonalność systemu, pozwala nie tylko na przeprowadzanie wysokojakościowych procesów badawczych, ale także daje szansę na efektywne zarządzanie całym procesem. Nie sposób zakończyć ten artykuł i nie wspomnieć jeszcze o dwóch bardzo ważny funkcjach programu, którymi są:

 • randomizacja – proces ten pozwala na wskazanie funkcji, potrzebnych do zrealizowania wiarygodnego badania;
 • moduł zarządzania lekami – pozwala na kontrolowanie ilości leków w centrach dystrybucyjnych, a tym samym czuwa nad ich dostępnością.