Tag: e-gabinet

Aplikacje Medyczne

Rozwój technologii informatycznych, które gwarantują bezpieczeństwo przechowywania danych oraz niezawodność działania powoduje, że nasze aplikacje również z powodzeniem wykorzystywane są w branży medycznej. Wyznaczamy standardy zapewniając szybką i płynną komunikacje, stabilną współpracę między uczestnikami sektora farmaceutycznego. Gwarantujemy również wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzenia danych oraz świadczonych usług.

 

Jednym z przykładów takiej aplikacji jest Medfile, który powstał z myślą o gromadzeniu i tworzeniu dokumentacji medycznej. W myśl art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2017 roku dokumentacja medyczna będzie mogła być prowadzona już tylko w formie elektronicznej. Medfile to oprogramowanie pozwalające na prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zarówno dla pojedynczych gabinetów jak i całych przychodni.

Program wspiera organizację pracy poprzez ustalanie dat wizyt, tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Istnieje możliwość dołączenia zdjęć do dokumentacji medycznej pacjenta. Aplikacja daje także możliwość zakładania induwidualnej strony internetowej poradni/kliniki za pomocą szybkiego w uzyciu wizarda. Całość zakładania strony poradni zajmuje kilkadziesiąt minut.

 

Kolejnym przykładem jest eCRF, oprogramowanie związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych w badaniach klinicznych m.in.: tworzenie i programowanie bazy danych, obróbka i weryfikacja wprowadzonych danych, monitoring danych, raportowanie zdarzeń niepożądanych, plan statystyczny, analiza statystyczna, przygotowanie raportu statystycznego i końcowej prezentacji danych.

 

Przez cały okres działalności wypracowaliśmy sprawdzone rozwiązania, które obecnie wykorzystujemy. Dodatkowo możemy nasze systemy dostosowywać do indywidualnych wymagań i potrzeb. Tworzymy oprogramowanie medyczne oraz kreujemy kompleksowe rozwiązania dla farmacji.

 

O zaletach wprowadzanej elektronicznej dokumentacji | Program do e-Recepty

 

Z pewnością najlepszy program do gabinetu lekarskiego, uwzględnia zarazem potrzeby poszczególnych grup pacjentów, jak i specyfikę pracy lekarzy. Pozwala im ułatwić oraz usprawnić codzienną pracę, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.

Podstawowa funkcja: kalendarz

Program, który trafi w ręce lekarzy powinien przede wszystkim dawać im system rezerwacji wizyt z uwzględnieniem możliwości:

 • wpisywania godzin pracy,
 • dodawanie wizyt pacjentów z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy,
 • odnotowywania grafików pracy i urlopów,
 • powiadomień, jeśli wizyta na dany dzień/godzinę została już zaplanowana,
 • zamieszczania informacji o wizytach cyklicznych.

Sam pacjent powinien mieć możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżających się wizytach w postaci np. wiadomości tekstowych SMS, rejestracji on-line, czy nawet swobodnej zmianie terminu oraz godzinie wizyty. Pozwoli to, na uniknięcie sytuacji, w której umówiona wizyta zostaje niewykorzystana.

E-dokumentacja to nie tylko lekarze

W świetle wprowadzanych zmian, dobry program do gabinetu lekarskiego powinien być, tak skonstruowany, aby umożliwiał on dalsze wprowadzanie udoskonaleń. Wśród najciekawszych możliwości systemu Medfile można wyróżnić m.in.:

 • zintegrowanie z zewnętrznymi systemami,
 • rezerwowania wizyt zwykłych oraz powtarzalnych,
 • możliwość korzystania z diagramów,
 • standaryzację kart pacjenta wraz z możliwością dodawania załączników,
 • zagwarantowanie automatyzacji subskrypcji,
 • aplikację mobilną (na system iOS oraz Android) ułatwiającej lekarzowi dostęp do danych pacjentów w dowolnym miejscu i czasie,
 • przejrzysty kalendarz wizyt oraz możliwość filtracji gabinet/lekarz/pacjent,
 • możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych w krótkim czasie,
 • możliwość edycji wszelkich danych.

Z pewnością trudno pominąć fakt, że zebrane dane mogą zostać w bezpieczny sposób konsultowane z innymi lekarzami, którzy będą mogli spojrzeć na zaistniałą chorobę z innej perspektywy.

System, który dba o wizerunek

Ciekawą możliwością, jest personalizowanie - dzięki zastosowanemu oprogramowaniu - strony gabinetu stworzona według własnych oczekiwań. Pozwoli to na zachowanie indywidualnego charakteru oraz zachowanie najbardziej charakterystycznych cech dla danej jednostki medycznej. Co więcej, rozwiązanie takie pozwala na podtrzymanie dotąd stosowanego wizerunku, a tym samym na ujednolicenie systemu z dotąd stosowanymi rozwiązaniami.

Rozwiązanie dobre dla wszystkich

Przede wszystkim zaś najlepszy program do gabinetu lekarskiego, powinien odpowiadać na wyodrębnione potrzeby pacjentów oraz lekarzy. Głównym zadaniem elektronicznej dokumentacji medycznej ma być usprawnienie działań w zakresie opieki zdrowotnej, polepszenie jakości świadczonych usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

EDM Medfile - Program do e-Recept

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w zycie obowiązek wystawiania e-Recept. Recepty zwykłe/papierowe nie będą już akceptowane. Jest do duże wyzwanie dla każdego gabinetu. Funkcjonują już jednak na polskim rynku rozwiązania, które ułatwiają wdrożenie e-Recepty.

Ważne terminy!  Styczeń 2020 - obowiązkowe wystawianie e-recept we wszystkich placówkach.