Tag: aplikacja dla gabinetu

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – łatwy dostęp do kartoteki pacjenta

W dzisiejszym świecie jedną z najistotniejszych wartości jest czas. Nieustannie panuje jego deficyt, każdy potrzebuje go coraz więcej. Także branża medyczna jest ściśle związana z tą wartością. Pacjenci jak i lekarze śpieszą się, a jednocześnie wymagają od siebie wysokiego stopnia zaangażowania w sprawy opieki zdrowotnej. Pacjenci oczekują jak najwyższej jakości obsługi, lekarze – szacunku wobec swojej wiedzy i praktyki. Dobrym rozwiązaniem jest zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na wypełnianie dokumentacji medycznej, dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań EDM.


Lekarz i dokumentacja pacjenta

Poświęcanie większej ilości czasu na obowiązki związane z wypełnianiem dokumentów obniża jakość relacji z pacjentem. Rozwiązaniem problemu jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów – kart zdrowia i choroby pacjentów jest obowiązkiem lekarzy. Jej wypełnianie zabiera wiele cennego czasu w gabinecie lekarskim. Ten mógłby zostać przeznaczony na dokładniejsze badanie przedmiotowe czy podmiotowe. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® jest wygodnym rozwiązaniem dla specjalistów, którzy chcą ograniczyć do minimum wypełnianie dokumentacji swoich pacjentów.
 

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji medycznej staje się powszechna i w znacznej części obowiązkowa. Ważne jest zrozumienie rozróżnienia pomiędzy Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, a dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej. Są to odmienne formy prowadzenia dokumentacji pacjentów. O Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) mówią zapisy ustawy z dnia  28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011, Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). Nie każdy system informatyczny jest dostosowany do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej we właściwym rozumieniu tego słowa.

Jednymi z najistotniejszych e-Dokumentów, które obligatoryjnie są wprowadzane do obiegu medycznego w Polsce są: e-Zwolnienie (L4) wdrożone w 2018 r. oraz e-Recepta przewidziana jako e-Dokument obowiązkowy na początek 2020 r. Dzięki tym rozwiązaniom dokumentacja medyczna pacjentów trafia do odpowiednich jednostek znacznie szybciej, a proces jej wypełniania jest sprawniejszy.


Poprawki w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Ewentualne pomyłki, które pojawiały się w trakcie prowadzenia dokumentów papierowych lub elektronicznych mogą zostać szybko poprawione poprzez wybór oprogramowania do  Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile®, rozwiązującej powstające problemy.

Twórcy oprogramowania Medfile® EDM zastosowali udogodnienie dla specjalistów, dzięki któremu pojawianie się ewentualnych błędów można zniwelować do „0”. Są to:

  • Dodatkowe komunikaty ostrzegawcze: „Wprowadzone zmiany mogą nie zostać zapisane”, zwracające uwagę lekarzy i specjalistów prowadzących Elektroniczną Dokumentację Medyczną,
  • Pojawienie się przycisku „Zapisz zmiany” po wprowadzonych informacjach dotyczących pacjenta.
  • Możliwość edycji kartoteki pacjenta podczas pojawienia się ewentualnych błędów.

Dobór najlepszego programu do gabinetu lekarskiego wymaga testów i sprawdzenia istotnych dla specjalisty funkcji. Przetestuj Medfile EDM® w swoim gabinecie i prowadź kartoteki pacjentów, wystawiaj e-Dokumenty szybko i bez błędów.