Poradnik NIL - jaki program do Elektronicznej dokumentacji wybrać?

Naczelna Izba Lekarska (NIL) zaprezentowała poradnik dotyczący wyboru dostawcy oprogramowania dla gabinetów i dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.


Czy obowiązek prowadzenia EDM dotyczyć będzie tylko tych, którzy udzielają świadczeń publicznych?
Docelowo: dotyczyć będzie wszystkich. I tych, co posiadają kontrakt z NFZ i tych co go nie mają i nie mieli.

Zgodnie z materiałem udostępnionym przez NIL Wraz z  dniem 31 grudnia 2018r placówki muszą zgłosić gotowości podłączenia swego systemu teleinformatycznego do e-recepty - dotyczy wszystkich placówek.

Pojawia się także druga data: 1 stycznia 2019r – rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji medycznej (klasycznej) w formacie elektronicznym przez wszystkie placówki medyczne mające kontrakt z NFZ , za wyjątkiem placówek POZ prowadzonych w formie praktyki lekarskiej. Daty te budzą wiele kontrowersji w środowisku lekarskim ponieważ  prowadzenie dokumentacji przez placówki mające kontrakt w formacie niezgodnym z przepisami może podlegać kontroli i nałożeniu kary umownej do wysokości 1% rocznej wartości kontraktu.

NIL podał przyjaznym dla laika językiem warunki i punkty, jakie powinien spełniać program dla prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Przygotowano plik w formie edytowalnej, który ma pomóc w podjęciu decyzji i komunikacji z  dostawcą oprogramowania.

Należy zauważyć, że na polskim rynku dostępne jest oprogramowanie w dwóch modelach biznesowych:

  • Model jednorazowego zakupu i instalacji na komputerze,
  • Model abonamentowy w chmurze.

Idąc tradycyjnym tokiem myślenia o wiele ciekawsza oferta jest polegająca ja jednorazowym zakupie. Ale nic bardziej mylnego – EDM to temat bardzo rozwojowy, integracja z centralnym rejestrem i wieloma innymi systemami (ewuś itp…)

Poradnik - jak wybrać dostawcę Programu do elektronicznej dokumentacji medycznej:

JEŚLI TAK-upewnij się, czy dostawca twojego programu testował jego współpracę z oprogramowaniem centralnym, budowanym przez CSIOZ
JEŚLI NIE-to:
1.Przeczytaj jeszcze raz punkty powyżej, aby zrozumieć dlaczego pewne funkcjonalności są ważne.

2.Poszukaj dostawcę (firmę) , która oferuje oprogramowanie do prowadzenia e-dokumentacji lub odśwież kontakty z tymi, które już kierowały do ciebie swoje oferty i zapytaj o to, czy program ten w ogóle spełnia pożądane kryteria.

3.Przeanalizuj organizację twojego przyszłego systemu informatycznego- jak będzie wyglądała w warunkach zaoferowanego tobie programu. Czy dane będą zapisywane na serwerze utworzonym w komputerze, czy program wymaga osobnego serwera, czy jest to program, który dane zapisuje w chmurze?

4.Nie kieruj się najniższą ceną. Pamiętaj, że ponad wszelką wątpliwość największą wartością budowanego przez ciebie systemu będą za 2-3 lata wpisane przez ciebie i twój personel dane osobiste pacjentów i dane o ich leczeniu, a nie sam program. Niemniej, sprawdź koniecznie umowę licencyjną- czy jest to licencja jednorazowa i instalację jakich modułów obejmuje. Lub też przeciwnie- czy nie jest to program, którego używanie łączy się z opłatą abonamentową.

5.Zwróć uwagę na ceny aktualizacji. Aktualizacji zapewne nie da się uniknąć- choćby same detale techniczne wymiany komunikatów pomiędzy programem a Platformą P1 wymuszą dokonanie zmian w samym programie. Zapytaj o wsparcie techniczne i warunki jego udzielenia.

6.Szczegółowo zapytaj o rozwiązania w zakresie RODO. Czy dostawca w ramach instalacji zapewnia dostosowanie do prowadzonej przez ciebie polityki ochrony danych osobowych?

7.Zwróć uwagę na ewentualną współpracę z NFZ. Zarówno przepisy juz istniejące, jak i projektowane wskazują na chęć zagwarantowania pacjentom możliwości zapisu online na wizytę. Również system sprawozdawczy udzielonych świadczeń i danych z list oczekujących nie zmierza bynajmniej do uproszczenia. Czy oferowany ci program posiada opcję dokupienia modułu współpracy z NFZ?

Źródło: NIL.