System rezerwacji wizyt | Strona WWW gabinetu | Program do e-Recepty

Program do gabinetu lekarskiego, powinien uwzględniać potrzeby poszczególnych grup pacjentów, jak i specyfikę pracy lekarzy. System rezerwacji wizyt zainstalowany na stronie internetowej gabinetu pozwala usprawnić codzienną pracę, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.
 

Podstawowe funkcje systemu do rezerwacji wizyt

Program, który trafia w ręce lekarzy musi dawać im możliwości rezerwacji wizyt z uwzględnieniem wielu funkcji. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® EDM to nie tylko system rezerwacji wizyt lekarskich w postaci cyfrowej ale także:

 • Strona www gabinetu
 • Rozpisany harmonogram pracy,
 • Kalendarz wizyt z podziałem na specjalistów, gabinety i usługi,
 • Możliwość zanotowania czy wizyta odbyła się czy też nie odbyła,
 • Rejestrowanie na wizyty grupowe,
 • Planowanie wizyt cyklicznych.
   

Cyfryzacja i e-Dokumenty

W świetle wprowadzanych zmian zyskają nie tylko lekarze. Również pacjenci odniosą korzyści z nowych możliwości, jakie niesie e-Dokumentacja. Od 2018 specjaliści medycyny i lekarze POZ są zobligowani do wystawiania e-Zwolnień, dzięki czemu chory pacjent nie jest zmuszony dostarczać zwolnienia lekarskiego do swojego pracodawcy. Styczeń 2020 r. to czas, w którym zaczną obowiązywać e-Recepty. To rozwiązanie jest wygodne dla lekarzy, pacjentów i farmaceutów. Dzięki e-Recepcie farmaceuta szybko i sprawnie odczyta informacje, jakie leki może sprzedać pacjentowi, a także będzie mógł prowadzić monitoring skuteczności poszczególnych typów terapii.
 

Udogodnienia cyfryzacji

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® EDM do gabinetu lekarskiego jest, tak skonstruowana, aby umożliwiała dalsze wprowadzanie udoskonaleń w codziennej pracy specjalistów. Wśród najciekawszych możliwości, na jakie pozwala system rezerwacji wizyt można wyróżnić m.in.:

 • możliwość korzystania z diagramów: dentystycznego oraz fizjoterapeutycznego,
 • standaryzację kart pacjenta wraz z możliwością dodawania załączników,
 • zagwarantowanie automatyzacji subskrypcji,
 • aplikację mobilną (na system iOS oraz Android) ułatwiającej lekarzowi dostęp do grafiku wizyt w dowolnym czasie,
 • połączenie z drukarką fiskalną,
 • prowadzenie magazynu leków i produktów medycznych,
 • możliwość wysłania SMS z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie.
   

Funkcje systemu, które zostaną wykorzystane w każdej placówce

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinecie lekarskim powinna odpowiadać na wyodrębnione potrzeby pacjentów oraz lekarzy specjalistów. Głównym zadaniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ma być usprawnienie działań w zakresie opieki zdrowotnej, polepszenie jakości świadczonych usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych danych. Te zadania spełnia Medfile® EDM. Sprawdź działanie systemu rezerwacji wizyt.