Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jak zacząć działać?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to wyzwanie dla specjalistów, którzy byli przyzwyczajeni do pracy ze standardową, papierową dokumentacją i kartoteką pacjentów. Młodzi adepci sztuki lekarskiej są zaznajomieni z systemami elektronicznymi, można stwierdzić, że „urodzili się już ze smartphonem w kieszeni”, jeśli jednak system obsługi EDM to dla lekarza nowość, warto zastanowić się, jakiego typu oprogramowanie wybrać, aby spełniało najwyższe standardy, było intuicyjne oraz zgodne z RODO.

Dlaczego Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

Postęp wdrażania systemów tj. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w polskiej służbie zdrowia jest konsekwencją ogólnej cyfryzacji i informatyzacji społeczeństwa. W każdej branży obecne są działania zmierzające ku likwidacji tradycyjnych (papierowych) form prowadzenia dokumentacji i zarządzania danymi. Bankowość, komunikacja miejska, obsługa handlu, to jedne z najważniejszych sfer gdzie elektronika i aplikacje zastąpiły wcześniejsze rozwiązania. Czas na medycynę. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® jest przeznaczona dla prywatnych gabinetów lekarskich, przychodni oraz dużych placówek typu kliniki.

Nowe standardy działań

Rozpoczęcie działania z oprogramowaniem do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® EDM najlepiej zacząć od uruchomienia konta testowego. 14 dni testów pozwoli na zaznajomienie się z wszystkimi istotnymi funkcjami systemu, takimi jak:

  • prowadzenie kartoteki pacjentów,
  • wystawianie e-Recept i e-Zwolnień,
  • rezerwowanie wizyt pacjentów online,
  • integracja z platformą NFZ,
  • grafik wizyt w formie miesięcznej, tygodniowej lub dziennej,
  • prowadzenie magazynu leków i materiałów medycznych,
  • możliwość dodawania terapii grupowych,
  • dostęp do szablonów dokumentów:

- zaświadczeń lekarskich,
- zaświadczeń do becikowego,
- skierowania do szpitala,
- skierowania do poradni specjalistycznej,
- skierowania do pracowni diagnostycznej.

Standardowa karta wizyty pacjenta w Medfile® EDM pozwala lekarzowi na przeprowadzenie wizyty lekarskiej natychmiast po zarejestrowaniu. Jeśli jednak specjalista potrzebuje indywidualnej karty wizyty dopasowanej do swoich potrzeb, może stworzyć ją sam, dzięki kreatorowi formularzy.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pacjentów, możliwość wystawienia e-Recepty, a w późniejszym okresie e-Skierowania zgodne z przepisami MZ, są możliwe w systemie Medfile® EDM. Podniesienie jakości obsługi pacjentów oraz komfortowa praca jednostek zaangażowanych w ochronę zdrowia pacjentów jest także związane z możliwościami, jakie niesie ze sobą kompleksowy przekaz informacji medycznej dzięki EDM. Dane o własnym stanie zdrowia, jakie są dostępne na internetowym koncie pacjenta, pomiar skuteczności leków i wybór konkretnych metod terapeutycznych to jedne z wielu informacji, które można pozyskać dzięki systemom informatycznym.

Bezpieczny system do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Rozpoczęcie działań w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wymaga zaznajomienia się z prawnymi aspektami działania systemu. Podstawą jest zgodność z RODO. Program Medfile® EDM w pełni odpowiada wymaganiom „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Ponadto, system funkcjonujący w chmurze danych, jest zabezpieczony poprzez stały backup kartoteki pacjentów i możliwość nadawania poszczególnych uprawnień użytkownikom przez administratora danych (głównego użytkownika) systemu.